Svensk DVD

(nedanstående text skriven 2015-08-11)

En av de filmer som påverkat filmhistorien mest med sina masscener och sin montage teknik. Lejonen som reser sig.
Revolutionärt om uppror mot övermakt och förtryck och effektiv propaganda, javisst. Leni Riefenstahl var helt klart en av de
som tog intryck av Eisenstein när hon gjorde sina skrämmande men mästerligt iscensatta nazi-propaganda filmer på 30-talet.
Filmen berättas i 5 akter och man minns förstås den berömda trappscenen med folkmassan som flyr den beväpnade över-
makten som kommer för att döda. Soldaterna som mejar ner folk och modern med det skjutna barnet, ett barn som soldaterna
trampar på under sin framfart (This is Not Hollywood!) och förstås den övergivna barnvagnen med spädbarnet. Strong stuff.
Men även masscenerna från hamnen i Odessa imponerar med de tillströmmande folkmassorna som sympatiserar med myteristerna
på Potemkin (som ligger på hamnens redd) och det stegrande crescendot när eskadern närmar sig pansarkryssaren.

4:3 fullscreen, black&white (med undantag av en handkolorerad röd revolutionsflagga)
Extra: dokumentären Dem Panzerkreuzer Potemkin auf der spur 42 min (regi: Artem Demenok) om filmens historia i Tyskland och
den version Eisenstein skapade där med utgångspunkt från de censurkrav som ställdes i Tyskland, om de olika versioner som visats
av filmen genom åren och om de olika musikarrangemang som gjorts av sådana som Edmund Meisel och Shostakovich.
Musiken till denna restaurerade utgåva av filmen är gjord av ? Låter i mina öron som musik av Dmitri Shostakovich, men kanske inte?


Back