US DVD

En missnöjd kvinnlig sexköpare har slängt ut illegala sexandroiden av modell Pinocchio 964 på gatan, där han utan minne och kraftigt förvirrad
slår följe med en kvinnlig hemlös, den lika förvirrade Kyoko Himiko, allt under det att Pinocchios skapare letar efter honom. Men då Kyoko också
tycks vara en cybervarelse, och av sadistisk läggning, flyr Pinocchio i hysteri under gurglingar, ylanden och vild amoklöpning. Fullständigt utflippat,
men ett fascinerande underground bildexperiment i "industrial noice/cyberpunk genren", ungefär som en blandning av Tsukamotos Tetsuo och David
Lynch's Eraserhead. 4:3 Fullscreen originalratio, 97 min, intervju med regissören Shozun Fukui (33 min) och kortfilmen Caterpillar (1988, 32 min)


Back