US DVD

År 2014 i Mallepa, en taiwanesisk-kinesisk ekonomisk frizon, tar föräldralösa japanska småbarnen Sho (Gackt), Shinji och Toshi hand om skadade
vampyren Kei (Hyde). År 2025 har de vuxit upp till gangsters som attackerar de kinesiska brottssyndikaten, och möter taiwanesen Son och hans stumma
syster Yi-Che, Son som sedermera söker sig till ett taiwanesiskt brottssyndikat. anamorfisk widescreen, 2.0, japanska samt en del mandarin och engelska


Back