Atmosfär i massor - trummorna kallar

Visuellt magnifikt horror-drama om voodoo religion och zombies (dock ej köttätande) på karibisk ö. Från den briljante Jaques Tourneur (mannen
bakom en av de allra bästa film noir rullarna, Out of the Past och den likaledes mycket atmosfäriska Cat People med Simone Simon) - inget annat
än ett horror mästerverk (och credit också förstås till legendariske producenten Val Lewton). Kanadensiska sjuksköterskan Betsy Connell (Frances
Dee) får jobb på karibisk ö som sköterska till den sömngångaraktigt själlösa plantagefrun Jessica Holland (Christine Gordon). Lokalbefolkningens
trummor från voodoo ritualerna hörs till godset och Betsy för Mrs. Holland till ritualen.
IWWAZ är inte den första zombiefilmen, för det gjordes sådana på 1930-talet och möjligen också ngn Silent, men den filmhistoriskt viktigaste innan
George Romero.
Man kan nog säga att det här är en Zombiefilm B.R. ja, d.v.s. från tiden före George Romero som 1968 fullständigt ändrade genren med sina post-
apokalyptiska människoätande zombies. En del senare försök med "riktiga" zombies har gjorts av bl.a Wes Craven i The Serpent and the Rainbow


Även "The Body Snatcher" från 1945 med Boris Karloff (prod. även den av Val Lewton): I 1830-talets Skottland tjänar droskföraren Gray (alldeles
utmärkt Boris Karloff) extra på att förse en anatomiläkare med fräscha lik till lektionerna, lik som snart tenderar att bli lite för fräscha.
Scenen på slutet med vagnen och liket är minnesvärt kuslig

Båda 4:3 originalratio, mono, black & white. 2 kommentarspår: Dels britterna Kim Newman & Steve Jones, dels Steve Haberman samt gamle Robert
Wise som berättar om sin karriär och om filmen = extas för sanna filmälskare/filmvetare, trailers


Back