US Kino Video DVD edition
Text below in Swedish:

Det första filmhistoriska mästerverket inom horrogenren !? En skräcksaga baserad på den gamla judiska legenden om Golem,
som i all sin nekromantiska prakt lär ha varit en föregångare och inspiratör till Mary Shelley's mer kända Frankenstein motiv.
Judarna i ghettot i 1500-talets Prag hotas åter av onda tider med pogrom-förföljelse från kejsaren Rudolph den II och magikern
Rabbi Löw (Albert Steinrück) beslutar att genom kabbalistiska (judisk magi) formler och astrologi väcka liv i lerstatyn Golem,
som besitter närmast ostoppbara krafter. Genom åkallan av demonen Astaroth får han ordet, som placerad i en davidsstjärna på
jättens bröst, ger Golem liv. Men Rabbi Löw's hotta dotter Miriam's (Lyda Salmonova) romans med kejsarens sändebud och
svartsjukan hos Löw's assistent (Ernst Deutsch) ställer till det och orsakar Golems's revolt.

Enastående på alla vis! Fotot av mästaren Karl Freund, likaledes enastående dyster expressionistisk dekor av Hanns Poelzig
samt specialeffekterna av Carl Boese och inte minst då själva Golem-gestalten spelad av regissören själv, Paul Wegener.
Wegener som själv tidigare regisserat några förlöpare till 1920 års Der Golem (som 1914 års version utspelad i nutid).
Filmen är i 4:3 originalratio restaurerad av Cinemateket i Bologna på olika mastrar, och med ett soundtrack 2.0 komponerat av
Aljoscha Zimmerman år 2000, black & white silent med engelska texttavlor. Filmen berättas i 5 kapitel.
Extramaterial: Utdrag ur franske Julien Duvivier's Golem från 1936 (6 min ca), bildgalleri och scenjämförelser avseende filmens
magiscen mellan filmen, Murnau's Faust och Chayim Bloch's roman från 1925

Lite otäckt är det idag (när man vet vad som hände i Tyskland och öststaterna 15-25 år senare) att se de judiska invånarna i
filmens Prag bo i ett ghetto och tvingas bära judemärke på kläderna. Men europeernas brott mot det judiska folket under de senaste
1000 åren är närmast ofattbara i sin magnitud, och det är märkligt att vi helt sluppit att sona våra brott. Istället har ett helt annat,
helt oskyldigt folk i en helt annan världsdel, fått lida oändligt för 1000 års europeisk anti-semitism. Europa förnekar sig aldrig.


Back to Cult & Classics Page 1