Francisco Reiguera som riddaren av den sorgliga skepnaden

Orson Welles ofullbordade metafilm-kärleksförklaring till Spanien genom Cervantes litterära klassiker Don Quijote. Welles dog dock 1985 och hade dessförinnan
arbetat av och till med projektet mellan 1957 och 1972, när det lades ner efter att först Francisco Reiguera dött 1969 och sen även Akim Tamiroff 1972.

Trashmaestro El Jess (Jésus Franco) av alla människor samlade till slut in alla kvarlämnade filmstumpar som Welles spritt runtomkring sig i världen. En anledning till
att, till synes osannolike, Jess fick uppdraget (av Welles dödsbo) var väl att han var vän och jobbat med mästaren under dennes inspelning av Shakespeare's Chimes
at Midnight/Falstaff 1965. Jess klippte ihop rubbet, skrev till dialog, ordnade dubbning och skrev musik, och detta utan att Welles lämnat efter sig något som helst
script/memo om hur hela var tänkt att hänga ihop (denna med all sannolikhet geniala lösning fanns bara i mästarens huvud). En.... förbluffad värld fick se resultatet 1992.
Don Quijote - con Orson Welles säger filmtiteln och en av många indubbade röster (där Jess egen kan höras) gör en narration i Welles röststil. Ja, Jess fick mycket skit
då filmkvaliteten ibland är av gammal sliten stumfilmsklass och dialogen förvirrad i kanske mer av Jess Franco stuk än i Welles/Cervantes stil. Visst, men filmkvaliteten
är inte Jess fel då den förvarats under hopplösa förhållanden och jag tycker ändå att Jess förtjänar respekt för sitt arbete, han har gjort sitt bästa för att förmedla Welles
vision, och i vissa scener lyser det igenom vad detta kunnat bli om bara Welles kunnat slutföra filmen.

Filmen utspelas i nutida Spanien (1960-talet) där DQ bl a attackerar en kvinna på en vespa och Orson Welles dyker upp i filmen som sig själv, i Spanien för att filma
Cervantes bok. Scenerna med Sancho Panza (Akim Tamiroff) på vift i Andalusien och i Pamplona, efter att på TV sett om den amerikanska filmregissörens projekt,
för att söka nå Welles och fråga honom var hans herre DQ finns, imponerar och visar vad Welles hade kunnat göra. Stackars Jess, otack är världens lön.
Filmen avslutas med narratorsröst "this film was written, produced and directed by a man whose ashes in accordance with his last wish was scattered on spanish soil".

4:3 fullscreen, black & white 2.0 engelskt tal, inget extramaterial alls, nada


Back