US DVD - Text below in swedish:

Ingen giallo-thriller såvitt jag kan se, då den helt saknar spänning, de makabra särdragen, subjektiva kameran
och den typiska giallo-mördaren (även om det finns en mördare förstås) utan snarare en burlesk kriminalhistoria.
Men, den är fräckt filmad av Brass i OBS! tidig pop-estetisk och psykedelisk anda med bl a split screen teknik.

Skådespelaren Bernard (fine Jean-Louis Trintignant) är i London och möter unga Jane (en bedårande Ewa Aulin)
och de båda börjar snoka i mordet på en nattklubbsägare, på hennes far etc. och de jagas bl a av en dvärg.

Om man är uppmärksam på vissa ... eeh, fakta man har så att säga från början, behöver man inte vara en Einstein
för att klura ut vem som är mördaren. Helt ospännnade och det är själva filmens form som är intressant, vilket Tinto
Brass också klart deklarerar i kommentarspåret, han var inte ute efter att göra en thriller/giallo utan efter att experi-
mentera med filmmediet.

Ewa Aulin blev för ett kort, kort ögonblick ett stort internationellt namn genom att spela huvudrollen i psykedeliska
amerikanska jättefloppen Candy (baserad på den erotiska skämtbok hiten) och året senare spelade hon åter igen
mot Jean-Louis Trintignant i Giulio Questi's mycket fascinerande art-giallo Death Laid an Egg, och den var nog
hennes bästa film i den korta filmkarriär hon hade.

anamorfisk widescreen, mono italienskt tal med engelsk text, kommentarspår Tinto Brass-engelska, trailer, gallery


Back to Gialli and Eurocrime Page 1