Psykologisk kriminaldrama-noir där Ann Sutton (underbara Gene Tierney) är gift med den kände och
förmögne psykologen William Sutton (Richard Conte) men lider av störningar (vilket Tierney tragiskt
nog hade börjat att göra i verkligheten också denna tid) och åker fast för snatteri i fashionabel butik.
Hon hjälps dock ur knipan (och väntande skandal) av kvackarpsykologen David Corvo (bra José Ferrer).
Men vad priset och vad händer när en av hans patienter hittas mördad? Den döda kvinnan på tavlan är en
blinkning till Preminger och Tierney's mästerverk "Laura".
4:3 originalratio, stereo eller mono, black & white, kommentarspår av Rickard Schickel, theatrical trailer,
och engelsk text för hörselskadade som tillval


Back