Thai DVD edition

Text in swedish below:

A group of teenagers have gathered in an isolated empty house and one of the girls starts telling Ghost Stories from 4 different
parts of Thailand.

1. En by plågas av Paup/Phob, en demon som äter råa inälvor (lever) från såväl människor som djur. En äldre sjuk dam i byns utkant misstänks för att
vara phob och utsätts för rituell utdrivning av häxdoktor

2. Från de södra provinserna kommer berättelsen om Prythani (Thani), en kvinnlig sexdemon och bananträdsande som älskar slut på unga män i deras sömn
(jämför Succubus i väst). Krukmakaren Den drabbas av den vackra anden pga sin karma, dvs sina handlingar i ett tidigare liv

3. Norra provinsen: Pongspöket bor i växter och är olyckliga andar pga sin karma, och vars ansikten liknar växternas ägare. En ung man med gravid fru råkar
komma för nära en Pong och se dennes ansikte, vilket man absolut inte skall göra

4. Centrala provinsen: En mördad kvinna begravs vid Takien-trädet som övertar hennes hämndlystna ande
Snyggt och välgjort från (en försvinnande?) thailändsk kultur där andar existerar jämsides med människor.

widescreen letterbox, thai audio 5.1 with english subtitles

Back to Thailand Film page