Text below in Swedish:

Aaah, klassiskt atmosfärisk och gory spansk/italiensk 70-talshorror. En pärla med följande mängd olika namntitlar:

The Living Dead at the Manchester Morgue/No Profanar el Sueno de Los Muertos/Fin de Semana para los Muertos/Non si Deve
Profanare il Sonno dei Morti/Breakfast at the Manchester Morgue/Don't Open the Window/Let Sleeping Corpses Lie/Das Leichenhaus
der lebenden Toten

George (Ray Lovelock) får lift av Edna (Christine Galbo) efter att hon backat på hans MC. Hon är på väg till sin syster Katie
(Jeannine Mestre) och dennas make Martin (José Luiz Lifonte) på den engelska landsbygden. Men en zombie dyker upp och
dödar Martin varefter Katie hamnar på sjukhus, där aggressiva bebisar föds som biter personalen. Snart dyker fler och fler
zombisar upp och när en polis dödas får George och Edna skulden av den lokala polisen och de jagas som galna satansdyrkande
mördare. Den skyldiga till epidemin är i själva verket en experimentell jordbruksmaskin som skall bekämpa insekter med hjälp
av ljudvågor (något som säkert inspirerade Jean Rollin till vin-skadedjursmedlet i The Grapes of Death). Drypande fuktig engelsk
landsbygd, engelska zombies med distinkt latinskt utseende och en hel del kul gore ger en höjdarhorror

Anamorfisk widescreen, 5.1 eller 2.0, engelskt tal, intervju med Grau 20 min, bildgalleri


Back to Horror Films Page 2