Starkt stiliserad Dante-esk helvetesskildring och moralsaga i splatterform, mycket konstigt förstås då det ju är Teruo Ishii som ligger bakom.
Dels en skildring av Shinrikyo sekten (med saringas-morden i tunnelbanan), dels en skildring av helvetets olika bestraffningar i splatterdetalj, i
nyversion av den gamla japanska horror-klassikern Jigoku.. Riika kontaktas av Enma, härskarinnan över dödsriket, och erbjuds att besöka
helvetet medan hon ännu lever för att på så sätt ändra sitt leverne. Riika ledsagas av Mako över floden Styx och får titta i karmaspegeln.
anamorfisk widescreen

 

Back